Servis udomljavanja RADIUS poslužitelja za potrebe davatelja usluge eduroam Srce uspostavlja kako bi pomoglo potencijalnim davateljima usluge eduroam koji nisu u mogućnosti uspostaviti i održavati RADIUS poslužitelj nužan za pružanje usluge eduroam.

Potencijalni davatelj usluge eduroam je svaka pravna osoba koja ima status članice ili partnera sustava AAI@EduHr i koja želi pružati uslugu eduroam sukladno uputama obajvljenim na web-stranicama na adresi www.eduroam.hr, te se pridržava .
Kontakt adresa Srca za ovaj servis je eduroam@srce.hr.

Servis omogućuje:

  • korištenje RADIUS poslužitelja Srca za potrebe autentikacije, autorizacije i praćenja korištenja usluge eduroam od strane fizičkih osoba - krajnjih korisnika
  • pristup Web sjedištu na adresi https://hosting.eduroam.hr koje sadrži osnovne informacije o servisu te omogućuje pristup zapisima o korištenju RADIUS poslužitelja odnosno o provedenim autentikacijskim zahtjevima