Da biste pristupili administraciji potrebno je prijaviti se u aplikaciju koristeći poveznicu Login.